REP36.4806
REP36.4806
REP36.4806

Mã sản phẩm:

REP36.4806

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 300 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Elite (Neptune)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Porcelain

Bộ sản phẩm gồm 2 viên:

REP36.4806, REP36.4807

Men Matt - Pocerlain

REP36.4807REP36.4807.jpgREP_Tự Cắt ChỉREP36.4806tuca tchi.jpgREP36.4806REP36.4806.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
http://redstarcera.com/
http://redstarcera.com/catalog/view/theme/