REP36.4808
REP36.4808
REP36.4808

Mã sản phẩm:

REP36.4808

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 300 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Elite (Neptune)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Porcelain

Bộ sản phẩm gồm 2 viên:

REP36.4808, REP36.4809

Men Matt - Pocerlain

REP36.4809REP36.4809.jpgREP_Tự Cắt ChỉREPTucatchi.jp gREP36.4808REP36.4808.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
http://redstarcera.com/
http://redstarcera.com/catalog/view/theme/