REP36.4810
REP36.4810
REP36.4810

Mã sản phẩm:

REP36.4810

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 300 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Elite (Neptune)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Porcelain

Bộ sản phẩm gồm 2 face:

REP36.4810_F1, REP36.4810_F2

Men Matt - Pocerlain

REP36.4810_F1REP36.4810F1.j pgREP_Tự cắt chỉREP36.4810Tuca tchi.jpg

REP36.4810_F2REP36.4810F2.j pg

Quay lại danh sách sản phẩm
http://redstarcera.com/
http://redstarcera.com/catalog/view/theme/