REP48.4814
REP48.4814
REP48.4814

Mã sản phẩm:

REP48.4814

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 400 x 800 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Elite (Neptune)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề Mặt: Men Matt     Chất liệu : Porcelain

Bộ Sản Phẩm gồm 3 Viên :

REP48.4814, REP48.4814D, REP48.4815

Men Matt - Pocerlain

REP48.4815REP48.4815.jpgREP48.4814DREP48.4814D.jp gREP48.4814REP48.4814.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
http://redstarcera.com/
http://redstarcera.com/catalog/view/theme/