REP48.4816
REP48.4816
REP48.4816

Mã sản phẩm:

REP48.4816

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 400 x 800 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Elite (Neptune)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề Mặt: Men Matt    Chất liệu : Porcelain

Bộ sản phẩm gồm 3 viên:

REP48.4817, REP48.4816D, REP48.4816

Men Matt - Pocerlain

REP48.4817REP48.4817.jpgREP48.4816DREP48.4816D.jp gREP48.4816REP48.4816.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
http://redstarcera.com/
http://redstarcera.com/catalog/view/theme/