REP48.8806
REP48.8806
REP48.8806

Mã sản phẩm:

REP48.8806

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 400 x 800 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Elite (Neptune)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Siêu bóng - Mài Nano

Chất liệu: Porcelain

Bộ sản phẩm gồm 4 viên:

REP48.8806, REP48.8807, REP48.8806D

REP48.4806 Men Matt lát nền

Siêu bóng - Mài Nano

REP48.8807

REP48.8807.jpg

REP48.8806D

REP48.8806D.jp g

REP48.8806

REP48.8806.jpg

REP48.4806 Lát sàn trống trơn

REP48.8806.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
http://redstarcera.com/
http://redstarcera.com/catalog/view/theme/