REP48.8810
REP48.8810
REP48.8810

Mã sản phẩm:

REP48.8810

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 400 x 800 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Elite (Neptune)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Siêu bóng - Mài Nano

Chất liệu: Porcelain

Bộ sản phẩm gồm 4 viên:

REP48.8810, REP48.8811, REP48.8810D,

REP48.4810 Men Matt lát nền

Siêu bóng - Mài Nano

REP48.8811

REP48.8811.jpg

REP48.8810D

REP48.8810D.jp g

REP48.8810

REP48.8810.jpg

REP48.4810 Lát nền trống trơn

REP48.8810.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
http://redstarcera.com/
http://redstarcera.com/catalog/view/theme/