RTC36.8924
RTC36.8924
RTC36.8924

Mã sản phẩm:

RTC36.8924

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 300 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Trendy (MoonLight)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Men bóng 

Chất liệu: CERAMIC

Bộ sản phẩm gồm 3 viên:

RTC36.8924, RTC36.8925, RTC36.8924D

Men bóng - CERAMIC

REC36.8925

RTC368925.jpg

REC36.8924D

RTC368924D.jpg

REC36.8924

RTC368924.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
http://redstarcera.com/
http://redstarcera.com/catalog/view/theme/