RTC36.8928
RTC36.8928
RTC36.8928

Mã sản phẩm:

RTC36.8928

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 300 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Trendy (MoonLight)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Men Bóng

Chất liệu: Ceramic

Bộ sản phẩm gồm 3 viên:

Quay lại danh sách sản phẩm
http://redstarcera.com/
http://redstarcera.com/catalog/view/theme/