Trang chủ

0:00/0:00

Các nhãn hiệu Sản phẩm

Tin mới

pic

RedstarCera JSC

Hệ thống phân phối RedstarCera

xem chi tiết


Công ty cổ phần
RedstarCera

Đăng ký doanh nghiệp số 0800064718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 30/12/2005, thay đổi lần thứ 11 ngày 01/6/2021.

Bộ Công Thương
KDC Chúc Thôn- P.Cộng Hòa - TP.Chí Linh - T.Hải Dương
21.1349371
106.4065157
Công ty cổ phần RedstarCera
<a href="tel:02203882243">+842203882243</a>
<a href="mailto:info@tructhon.com.vn">info@</a>redstarcera.com
Email:
Fax:
Hotline:
https://redstarcera.com/
https://redstarcera.com/catalog/view/theme/