RTC368914
RTC368914
RTC368914

Mã sản phẩm:

RTC368914

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 300 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Trendy (MoonLight)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Men mài Nano, Siêu bóng

Chất liệu: Porcelain

Bộ sản phẩm gồm 3 viên:

RTC368914;RTC36.8914D;RTC368915

Quay lại danh sách sản phẩm
https://redstarcera.com/
https://redstarcera.com/catalog/view/theme/