RTP36.4910

Mã sản phẩm:

RTP36.4910

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 300 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Trendy (MoonLight)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Porcelain

Bộ sản phẩm gồm viên:

RTP36.4910_F1, RTP36.4910_F2

Men Matt - Pocerlain

RTP36.4910_F1REP36.4810F1.j pgRTP_Tự cắt chỉREP36.4810Tuca tchi.jpgRTP36.4910_F2REP36.4810F2.j pg

Quay lại danh sách sản phẩm
https://redstarcera.com/
https://redstarcera.com/catalog/view/theme/