REP48.8812
REP48.8812
REP48.8812

Mã sản phẩm:

REP48.8812

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 400 x 800 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Elite (Neptune)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Siêu bóng - Mài Nano

Chất liệu: Porcelain    

Bộ sản phẩm gồm 4 viên:

REP48.8812, REP48.8812D, REP48.8813

REP48.4812 Men Matt lát nền

Siêu bóng - Mài Nano

REP48.8813

REP48.8813.jpg

REP48.8812D

REP48.8812D.jp g

REP48.8812

REP48.8812.jpg

REP48.4812 trống trơn lát nền

REP48.8812.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
https://redstarcera.com/
https://redstarcera.com/catalog/view/theme/