RTC36.8980
RTC36.8980
RTC36.8980

Mã sản phẩm:

RTC36.8980

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 300 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Trendy (MoonLight)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Men Bóng

Chất liệu: Ceramic

Bộ sản phẩm gồm 3 viên:

RTC36.8980T,RTC36.8980D,RTC36.8980V

RTC36.8980

Phối cảnh 360

Xoay để xem 360

Quay lại danh sách sản phẩm
https://redstarcera.com/
https://redstarcera.com/catalog/view/theme/