RTP36.4908
RTP36.4908
RTP36.4908

Mã sản phẩm:

RTP36.4908

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 300 x 600 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Trendy (MoonLight)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Men Matt

Chất liệu: Porcelain

Bộ sản phẩm gồm 2 viên:

RTP36.4908, RTP36.4909

Men Matt - Pocerlain

RTP36.4909REP36.4809.jpgRTP_Tự cắt chỉREPTucatchi.jp gRTP36.4908REP36.4808.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
https://redstarcera.com/
https://redstarcera.com/catalog/view/theme/