RTP48.8912
RTP48.8912
RTP48.8912

Mã sản phẩm:

RTP48.8912

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 400 x 800 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Trendy (MoonLight)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề mặt: Siêu bóng - Mài Nano

Chất liệu: Porcelain

Bộ sản phẩm gồm 4 viên:

RTP48.8912, RTP48.8913D, RTP48.8913,

RTP48.4912 Men Matt lát nền

Siêu bóng - Mài Nano

RTP48.8913

RTP48.8913.jpg

RTP48.8913D

RTP48.8913D.jp g

RTP48.8912

RTP48.8912.jpg

RTP48.4912 Lát nền trống trơn

RTP48.8912.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
https://redstarcera.com/
https://redstarcera.com/catalog/view/theme/