RTP48.4914
RTP48.4914
RTP48.4914

Mã sản phẩm:

RTP48.4914

Theo Dòng sản phẩm : Gạch Ốp

Theo Kích thước : 400 x 800 mm

Theo Nhãn hiệu : Redstar Trendy (MoonLight)

Giá liên hệ : 02203586259

Bề Mặt: Men Matt    Chất liệu : Porcelain

Bộ Sản Phẩm gồm 3 Viên :

RTP48.4914, RTP48.4914D, RTP48.4915

Men Matt - Pocerlain

RTP48.4915RTP48.4915.jpgRTP48.4914DRTP48.4914D.jp g

RTP48.4914

RTP48.4914.jpg

Quay lại danh sách sản phẩm
https://redstarcera.com/
https://redstarcera.com/catalog/view/theme/